Zvonička na Horečkách

Publikováno 6.6.2013 | Martin Rosa

Mapa

Stát/země

Druh stavby

Rok realizace

Architekt/i

V Beskydech, podobně jako i v jiných regionech, se v dávných dobách stavěly zvoničky. Jejich zvonění odměřovalo denní dobu, svolávalo k modlitbě a varovalo před nebezpečím. Dnes už většina z nich jen tiše stojí a jako turistické atrakce podávají svědectví o někdejším způsobu života a řemeslné zručnosti svých stavitelů. Jejich původní účel už jakoby v dnešní uspěchané době neměl své opodstatnění.

Občanské sdružení Naše Beskydy již řadu let bojuje proti něčemu, co na první pohled vypadá jako něco stěží představitelného – otevření několika černouhelných dolů přímo v srdci moravskoslezských Beskyd. Tento nápad sice vznikl v době normalizace, nicméně nebylo od něj upuštěno ani po revoluci; naopak, v poslední době byla v tichosti podniknuta řada kroků k započetí těžby. Záměr je natolik reálný, že by se měl v Beskydech opět ozvat varovný zvon. Proto nás sdružení Naše Beskydy v létě roku 2009 požádalo o návrh nové zvoničky.

Cílem bylo vybudovat stavbu, která bude symbolizovat odhodlání zdejších lidí nedopustit přírodní a kulturní devastaci tohoto regionu. Zvoničku, která bude jasně vyjadřovat dobu svého vzniku, a zároveň bude poukazovat na místní tradici. V neposlední řadě vytvořit místo, na kterém by se člověk mohl zastavit a tiše rozjímat nejen nad krásou okolních hor.

Pro stavbu zvoničky bylo záměrně vybráno místo v unikátní lokalitě Horečky na pomezí obce Trojanovice a města Frenštát pod Radhoštěm. V nedalekém hostinci Rekovice se narodil Antonín Bača Horečka, který se zasloužil o vznik obce Trojanovice a její samosprávu v roce 1748.

Zvonička sestává ze dvou objektů. Zvonici tvoří trojnožka, která připomíná místní zvonice z dob, kdy ještě nebyly integrovány do kapličky. Doplňuje ji mírně asymetrický objekt s tradiční siluetou domu se sedlovou střechou, jenž se otevírá směrem k cestě vedoucí kolem nedalekého hostince. Kolemjdoucí jsou tak zváni ke vstoupení dovnitř, zastavení a vychutnání si průhledu na kopec Velký Javorník nebo na strom, stojící na pomyslné spojnici zvoničky a černouhelných těžebních věží ve Frenštátě p. R.

Konstrukci tvoří pětice dřevěných rámů opláštěných zevnitř dřevěnými deskami a zvenku tradičním šindelem. Je smutným paradoxem, že jsme při návrhu zvoničky museli přihlížet ke skutečnosti, že bude stát na potenciálně poddolovaném území.

V tuto chvíli je zvon rozhoupáván táhlem, které je na zvoničku instalováno jen při slavnostních příležitostech. V budoucnu bude instalováno elektrické zvonící zařízení, které, za symbolický poplatek, umožní komukoliv zazvonit dolům v Beskydech umíráček. Zároveň se chystá úprava nejbližšího okolí.

Zvonička vznikla díky podpoře celé řady okolních obcí (jejichž jména jsou vyryta do zvonu), sdružení, organizací, firem i jednotlivců. Základní kámen byl slavnostně poklepán ministrem životního prostředí Janem Dusíkem v únoru 2010 a na stavbě se v dubnu a květnu téhož roku podílely desítky dobrovolníků. Zvonička byla „otevřena“ a požehnána 15. května 2010 u příležitosti 3. výročí uzamčení země Valašské na 100 roků.

Adresa: Horečky, Trojanovice

Iniciátor: občanské sdružení Naše Beskydy

Autor: Kamil Mrva Architects | Kamil Mrva, Martin Rosa (www.mrva.net)

Projekt: 2009

Realizace: květen 2010

Dodavatel: realizováno svépomocí

Foto: Studio Toast (www.toast.cz)
Nejnovější příspěvky v této kategorii

13.6.2014 | Veronika Veselá

Horská bouda v Dobřemělicích

11.6.2014 | redakce ex-centric

Statenický Mlýn

9.6.2014 | Veronika Veselá

Národní hřebčín v Kildare