Zahradnictví v Podzámecké zahradě

Publikováno 19.2.2013 | Petr Volf

Mapa

Související příspěvky
Projekt nového Národního centra zahradní kultury v Kroměříži, na jehož vybudování se podílí Národní památkový ústav a Muzeum umění Olomouc, má za sebou svůj první realizovaný počin, zahradnictví v Podzámecké zahradě od brněnského architektonického studia DRNH.

Zahradnictví se nachází v jihozápadní části Podzámecké zahrady. Nahradilo starší, staticky nevyhovující objekty postavené v sedmdesátých letech minulého století. Architekti se při navrhování mohli opřít o principy, které v generelu obnovy a zadání projektu NCZK formulovali jeho autoři Petr Všetečka a Robert Václavík. Šlo především o to, aby novostavby při pohledu od zahrady nekonkurovaly nádherné vedutě s dominantním renesančním zámkem. Výsledkem je proto trojice lehkých stavení vymezující zahradnický dvůr. V tomto tradičním, až archetypálním uspořádání proti sobě stojí dvě „šopy“ – jedna slouží jako garáže, druhá je určena jako skladovací prostor – a vše uzavírá budova, v níž bylo vytvořeno zázemí pro zaměstnance.

Všechny tři objekty jsou postaveny z dřevěných konstrukcí třímetrových (přesně 330 centimetrů) rozponů, které jsou členěny ještě na třetiny. Je to racionální systém, jenž se u kůlen „propisuje“ do jejich čelních fasád a dává jim rytmus. Konstrukce staveb je smrková, kdežto venkovní dřevěné obklady jsou z vertikálně položených modřínových prken, která v našich podmínkách nejlépe odolávají povětrnostním vlivům a také dokážou ušlechtile stárnout, aniž nesou stopy chátrání. Dřevo se zde jako materiál nabízelo, s bezprostředně navazující zahradou si dokonale rozumí. Všechny stavby mají šikmé střechy: kůlny pultové, kdežto hlavní, dvoupodlažní budova, jejíž průčelí je nesymetricky rozděleno vstupními dveřmi, dostala střechu sedlovou, avšak velmi mírného sklonu.

Mimochodem, až díky novému zahradnickému areálu je možné o Kroměříži psát také v souvislosti s kvalitní současnou architekturou; dosud k tomu nebyla příležitost, Kroměříž (rodiště Karla Pragera) těžila především ze své historické podstaty – na rozdíl od Litomyšle, kde se slavnou minulost podařilo doplnit zajímavou přítomností.

Vizitka stavby

Název: Národní centrum zahradní kultury Kroměříž, Zahradnictví v Podzámecké zahradě
Autor: Architekti DRNH/Antonín Novák, Petr Valenta, Eduard Štěrbák
Spolupráce: Radek Štefka, Marie Veselá (stavební řešení), Martin Dvořák (3D model), Radomír Veselý (statické řešení), Zdeněk
Sendler, Radka Táborová (zahradní úpravy)
Autoři generelu obnovy a zadání NCZK: TRANSAT architekti/ Petr Všetečka, Robert Václavík
Investor: Národní památkový ústav Kroměříž, ú. o. p. v Kroměříži
Projekt: 2009−2010
Realizace: 2011−2012
Zastavěná plocha: 803 m2
Obestavěný prostor: 3393 m3
Náklady: 20 000 000 Kč
Nejnovější příspěvky v této kategorii

13.6.2014 | Veronika Veselá

Horská bouda v Dobřemělicích

11.6.2014 | redakce ex-centric

Statenický Mlýn

9.6.2014 | Veronika Veselá

Národní hřebčín v Kildare