Tara & Lime Tree Theatre

Publikováno 12.5.2014 | Andrea Pujmanová

Mapa

Stát/země

Druh stavby

Rok realizace

Architekt/i

Tara je jednou z výukových budov, jež jsou součástí Mary Immaculate College v Limericku. Tato stavba je zasazena do nové části kampusu, do příjemného prostředí plného zeleně a otevřených prostranství.

Koncepce veřejného prostoru v jejím okolí je velmi velkorysá a podněcuje vzájemné setkávání všech studentů navštěvujících tuto školu. Budova volně navazuje na další z nových staveb, a to Tailteann-Sport Centre, který je také součástí kampusu.

Budova překonává velký terénní zlom, který se odráží jak ve vnějším, tak i vnitřním uspořádání budovy. Na straně blíže hlavnímu vstupu do areálu se budova chová jako nízká třípatrová stavba s menším polouzavřeným veřejným prostranstvím před vstupem do budovy. Zde se nachází také menší kaple. Toto prostranství je stinné a vlhké, což se odráží na dnes již dosti znehodnocené fasádě, která je převážně tvořena dřevěnými latěmi. Zato prostor na opačné straně stavby je velkorysý a otevřený. Podněcuje spojení jednotlivých budov v nové části kampusu a je velmi dobře prosluněn. Z této strany je budova vysoká. Část nad vstupem je bez oken, protože se zde nachází divadlo. Fasáda budovy je složena z přírodních materiálů jako dřevo a kamenný dlaždicový obklad.

Jak je již zmíněno výše, stavba má velice specificky uspořádaný vnitřní veřejný prostor, který se elegantně vypořádává s různou výškou terénu. Tento problém je vyřešen pomocí vnitřního amfiteátru-auditoria, které slouží jako odpočinkový prostor a místo setkávání (Student Forum) i jako prostor pro konání veřejných přednášek. Může také fungovat jako foyer pro divadlo, které se nachází přímo nad tímto amfiteátrem. Je zde také kavárna či obchody.

Celá budova je rozčleněna na dva paralelní výukové bloky, ubytování a auditorium. Je zde mnoho učeben a laboratoří. Další zajímavost představuje přirozené větrání celé budovy (BMS – Building Management System).

Divadlo známé jako Lime Tree Theatre je jedno z nejmodernějších v Limericku. Vznikalo v úzké spolupráci s architektem, a proto mohlo dojít k naprostému souladu funkčnosti a estetiky. Divadlo je velice prostorné (kapacita je 500 míst, má dobré akustické podmínky). Koná se zde velká škála akcí od divadelních a hudebních představení až po semináře a konference. Zákulisí je vybaveno velmi účelně a prakticky: je flexibilní, výkonný technický výtah pojme i menší nákladní automobil.

Vizitka stavby

Název: Tara & Lime Tree Theatre
Místo: Limerick
Stát: Irsko
Architekt: Murray O’Laoire Architects, Hugh Kelly Architects
Realizace: 2010
Foto: Jan Tandler
Web: www.molaarchitecture.com, hughkellyarchitects.ie
Nejnovější příspěvky v této kategorii

13.6.2014 | Veronika Veselá

Horská bouda v Dobřemělicích

11.6.2014 | redakce ex-centric

Statenický Mlýn

9.6.2014 | Veronika Veselá

Národní hřebčín v Kildare