Štítek: Urbanismus

9.1.2014 | Veronika Veselá

Renovace náměstí Domplatz

Plánování největšího kostela v Rakousku – neogotické katedrály svaté Marie v Linzi – začalo v roce 1855. Stavba této dominanty byla dokončena téměř vzápětí – v roce 1924. To samé se však nedá říci o náměstí Domplatz, které stavbu obklopuje – k jeho přestavbě dochází pozvolna až v posledních letech. více 
16.7.2013 | Veronika Veselá

Městská citadela ve Fusiu

Ještě ne zcela dokončený projekt architekta Giovana Luigiho Dazia zatím nedoprovází žádná informační tabulka s autorovým citátem, jak tomu bývá u tohoto ticinského patriota dobrým zvykem, přesto je jeho rukopis na rozpracované stavbě zřetelný už teď. více 
4.8.2013 | Veronika Veselá

Parterové úpravy ve městě Innichen / San Candido

Populace městečka Innichen / San Candido ležícího na hranicích Rakouska a Itálie, na samém okraji Jižního Tyrolska, sice nedosahuje ani čtyř tisíc obyvatel, přesto jeho centrum rozhodně nepůsobí maloměstsky. Velkou zásluhu na tom má jak dlouhá historie, jakou si vesnice prošla, tak parterové úpravy a volba mobiliáře, které v roce 1999 navrhla architektonická kancelář AllesWirdGut z Vídně. Vítězný návrh soutěže, již město tehdy vyhlásilo, se podařilo realizovat mezi roky 2002 a 2007. více 
3.2.2014 | Veronika Veselá

Kašna na návsi osady Valendas

Centrum vesničky Valendas – nacházející se nedaleko Ilanz, v krajině kantonu Granbünden – má své osobité kouzlo. Ač v drobné obci rozprostírající se nad kaňonem Vorderrhein žije jen něco málo přes 300 obyvatel, je možné tu najít i významné stavby zapsané na seznamu kulturního dědictví Švýcarska. více 
6.3.2014 | Veronika Veselá

Propojení náměstí a pevnosti Castelgrand

Hlavní město švýcarského kantonu Ticino – osmnáctitisícová aglomerace Bellinzona – je již od roku 2000 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Charakter města, jehož historie osídlení sahá až do neolitu, utváří zejména tři mohutné pevnosti – Castelgrande, Montebello a Sasso Corbaro. více 
24.4.2014 | redakce ex-centric

Náměstí s různorodou zástavbou v Černošicích – Vráži

Záměrem projektu bylo podle slov autorů – architektů Hájka a Šafera – zformovat nový kvalitní městský prostor tvořený bytovými a komerčními objekty. V komplexu byly navrženy i kulturní prostory, učebny a menší sál. Nově vytvořené náměstí obdélníkového tvaru je položeno podél ulice Vrážská. více 
11.6.2014 | redakce ex-centric

Statenický Mlýn

Dle návrhu architektonické kanceláře IBA vznikl tento rezidenční projekt zahrnující 37 bytových jednotek, 21 řadových rodinných domů, nové náměstí, jezero a upravené zelené plochy. více