Štítek: Školství a vzdělávání

22.12.2013 | Veronika Veselá

Dům mládeže ve městě Le Rheu

Město Le Rheu se nachází ve vnitrozemské části Bretaně – francouzské provincii tvořící výrazný poloostrov táhnoucí se západním směrem. Tato sedmitisícová obec stojící nedaleko Rennes úředně spadá pod správní departement Ille-et-Vilaine. více 
2.8.2013 | Veronika Veselá

Budova školky v Terentenu

Terenten/Terento je drobná osada v podhůří Alp nacházející se nedaleko rakousko-italských hranic, asi 50 kilometrů od Bolzána, správního centra Jižního Tyrolska. Poklidnou atmosféru vesničky s méně než dvěma tisíci obyvateli dotvářejí především všeobjímající vrcholky hor, jejichž tvarosloví bylo zdrojem inspirace i pro budovu školky, která zde stojí od roku 2010. více 
29.11.2013 | Tereza Lednická

Mateřská škola Tellus Nursery School

Tato křiklavě žlutá budova, neobvyklá nejen svou barvou, vznikla ve spolupráci s pedagogy, kteří se inspirovali přístupem předškolního vzdělávání škol Reggio Emilia. Tento přístup klade velký důraz na radostnou a hravou atmosféru prostředí, ve kterém se děti pohybují. A přesně tyto požadavky Tellus Nursery School splňuje. více 
14.3.2014 | Tereza Lednická

Chalmers University of Technology

Chalmers University of Technology má své počátky již ve 20. letech 19. století. V té době byla založena průmyslová škola pro chudé děti, které se zde učily číst a psát. Jde o jednu z pouhých tří univerzit ve Švédsku, jež jsou pojmenovány podle významné osobnosti. více 
17.3.2014 | Tereza Lednická

The Oslo School of Architecture and Design

The Oslo School of Architecture and Design je jednou ze tří norských vysokých škol, poskytujících vzdělání v architektuře. Její počátky sahají až do období po druhé světové válce. více 
18.2.2014 | Tereza Lednická

Bergen School of Architecture

V Norsku jsou dvě veřejné univerzity, zaměřující se na studium architektury. Bergen School of Architecture nabízí k těmto školám alternativu v podobě vlastního pětiletého studijního programu. více 
8.4.2014 | Veronika Veselá

Budovy J. E. Cairnes School a Áras Moyola

Obě stavby vybudované v rozmezí let 2005 a 2006 tvoří novodobou severní „bránu“ areálu Národní irské univerzity (NUI) nacházející se v centru pobřežního města Galway – sedmdesátitisícové aglomerace usazené na západním okraji Irska, v místě, kde řeka Corrib ústí do severního Atlantiku. více 
11.4.2014 | Tomáš Zavoral

GMIT Furniture College

Letterfrack byl založen v oblasti Connemara protestantskými osadníky v 19. století. Roku 1887 založili chlapeckou Průmyslovou školu sv. Josefa, kterou provozovali tzv. křesťanští bratři. Škola byla uzavřena roku 1974. více 
14.4.2014 | redakce ex-centric

Gymnázium PORG v Ostravě-Vítkovicích

Na základě projektu přestavby základní školy a gymnázia – architektů a inženýrů z projekční kanceláře Kania – byl v Ostravě Vítkovicích, v Rostislavově ulici, vybudován moderní areál vzdělávací instituce PORG. Slavnostní zahájení školního roku se uskutečnilo 1. září 2011. více 
23.4.2014 | Veronika Veselá

Nová budova inženýrství Národní irské univerzity

Národní irská univerzita (NUI) byla založena roku 1849. Její komplex čítající více než devadesát budov tvoří zároveň i centrum města Galway – pobřežní aglomerace nacházející se na západním okraji Irska. V roce 2011 byl univerzitní kampus rozšířen o novou budovu inženýrských studií. více 
28.4.2014 | redakce ex-centric

Kongresový sál v Rožnově pod Radhoštěm

Kongresový sál byl pojat jako přístavba k hotelu Eroplán, který se nachází na východním konci Rožnova, na pravém břehu řeky Bečvy. více 
30.4.2014 | redakce ex-centric

Školicí a administrativní středisko Servind

Zajímavý pokus o moderní budovu, sloužící jako školicí a administrativní středisko firmy Servind, která se zabývá výrobou autolaků. více 
14.5.2014 | Tomáš Zavoral

Ratoath College

K irské národnosti se hlásí stále větší počet obyvatel, velký nárůst zaznamenávají především hrabství v blízkosti hlavního města. Dublin je zdrojem pracovních příležitostí a také kulturně-společenských aktivit. Ukázkovým příkladem je město Ratoath v hrabství Meath. více 
16.5.2014 | Andrea Pujmanová

New Medical School

V severní části kampusu najdeme množství nově postavených univerzitních budov. Od města se sem člověk dostane přes Living Bridge – most, který se „vlní“ nad řekou a je určen pouze pro pěší obyvatele či návštěvníky – nebo menší objížďkou po silnici. více