Štítek: Česká republika

4.1.2013 | Petr Volf

Nový kostel v Litomyšli

Nový kostel Církve bratrské v Litomyšli byl zakomponován do svahu vedle silnice, která je hlavním tahem na Olomouc. Jde o rušnou tepnu, kterou denně projede na třicet tisíc aut; kostel zde působí nečekaně, vlastně jako zjevení. Architekt Zdeněk Fránek jej částečně zahloubil do svažitého pozemku, z něhož vystupuje jednoduché průčelí, takže se zdá, že z něj přirozeně vyrůstá. V roce 2012 byl nominován na cenu Evropské unie (Mies van der Rohe Award). více 
19.2.2013 | Petr Volf

Zahradnictví v Podzámecké zahradě

Projekt nového Národního centra zahradní kultury v Kroměříži, na jehož vybudování se podílí Národní památkový ústav a Muzeum umění Olomouc, má za sebou svůj první realizovaný počin, zahradnictví v Podzámecké zahradě od brněnského architektonického studia DRNH. více 
26.6.2013 | redakce ex-centric

Vila Stará Bělá

Na počátku bylo pole bez vzrostlé zeleně. Přemýšleli jsme, jak dům zakotvit k pozemku, který neměl žádnou historickou vrásku. Tak jsme si vrásku — křivku — nově vymysleli a k ní přidali dům a zahradu. více 
27.6.2013 | Petr Volf

Modravský pokoj

Nejzajímavější odpočinkový objekt v České republice najdete hned za hlavním parkovištěm v Modravě, na ostrohu vymezeném soutokem Roklanského a Modravského potoka. Navrhl jej architekt Jan Šépka jako žánrově nejednoznačné dílo, které se ocitá na pomezí krajinné a interiérové architektury, ale stejně tak se dotýká i designu. Sám architekt pro posezení zvolil název Pokoj v krajině. více 
11.6.2013 | Tomáš Bindr

Rodinný dům Slavkov

Nově vznikající ulice na okraji obce. Všudypřítomné, ve větru se klátící vangoghovské zlaté obilí. Jak má vypadat bydlení na vesnici ve třetím tisíciletí? Co se můžeme naučit od původního způsobu bydlení na vesnici? Co bylo pro něj charakteristické? více 
5.3.2014 | redakce ex-centric

Bowlingový klub Modrá stodola v Horoměři

Požadavkem bylo navrhnout bowlingové centrum s restaurací při maximálním využití původního hospodářského stavení. Filozofie projektového řešení vycházela z fyzického i prostorového zachování stodoly, která je po celé délce rozříznutá a propojená s nově postaveným objektem. více 
27.2.2014 | redakce ex-centric

Bouda – dům služeb v Dobřichovicích

Výstavba probíhala na přelomu roku 2004 a 2005 za pomoci místních dodavatelů a řemeslníků. Pod vedením Tomáše Klance – architekta a koordinátora stavby – se podařilo díky nasazení všech zúčastněných a kreativnímu přístupu investora dodržet náklady a dům přitom vybavit nejlepší dostupnou technologií.Č více 
28.3.2014 | redakce ex-centric

Obytný soubor v Letech u Dobřichovic

Architekti dostali za úkol co nejlépe vytěžit ve své podstatě malý pozemek, jehož výměra nepřesáhla ani dva tisíce metrů čtverečních. „Museli jsme skloubit protichůdné požadavky,“ vysvětluje architekt Radek Lampa, jeden z autorů obytného souboru. více 
31.3.2014 | redakce ex-centric

Vily ve Vonoklasech

Ve druhé polovině 90. let minulého století se ve Vonoklasech – obci nedaleko Černošic – začaly budovat na „zelené louce“ velkorysé vily, jejichž soubor měl svou kvalitou navázat na vilovou architekturu uskutečněnou na pražské Babě. více 
2.4.2014 | redakce ex-centric

Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu

V Dolní oblasti Vítkovice se v roce 2009 začalo s její přeměnou na vědecko-kulturní a vzdělávací centrum, jehož srdcem se stal někdejší plynojem. Ten proměnil architekt Josef Pleskot v multifunkční aulu se stupňovitým hledištěm pro patnáct set lidí. více 
3.3.2014 | redakce ex-centric

Jurkovičova rozhledna

Rozhlednu si u architekta Dušana Jurkoviče objednali členové turistického spolku ve Valašském Meziříčí, jejichž přáním bylo umístit tuto stavbu na vrcholu kopce Brňov. Ti však nesehnali dostatek peněz, a tak zůstalo jen u návrhu, který byl v roce 1899 publikován ve vídeňském časopise Der Architekt. více 
14.4.2014 | redakce ex-centric

Gymnázium PORG v Ostravě-Vítkovicích

Na základě projektu přestavby základní školy a gymnázia – architektů a inženýrů z projekční kanceláře Kania – byl v Ostravě Vítkovicích, v Rostislavově ulici, vybudován moderní areál vzdělávací instituce PORG. Slavnostní zahájení školního roku se uskutečnilo 1. září 2011. více 
16.4.2014 | redakce ex-centric

Rodinný dům na Dolní Bečvě

Dům pro architektova bratra s rodinou. Malý pozemek, malý dům, málo financí, ale volná ruka pro architekta. Dva roky vyřizování stavebního povolení kvůli nesouhlasu ze strany CHKO. Výstavba svépomocí. více 
27.3.2014 | redakce ex-centric

Bečva Villa Resort

Areál pronajímatelných dřevěných domů se nachází na zelené louce v obci Horní Bečva v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Realizované objekty, 8 rodinných domů spolu s 12 bungalovy a správní budovou, komunikacemi, zelení a příslušenstvím, tvoří ucelený urbanistický soubor s rekreační funkcí. více 
24.6.2013 | Petr Volf

Obchodní centrum v Rožnově architekta Kamila Mrvy

Obchodní centrum zapadlo do sedmnáctitisícového Rožnova pod Radhoštěm se stejnou samozřejmostí jako to, že se po delších lijácích naplní koryto zdivočelé Bečvy až po samý okraj. „Lidé přijali novostavbu za svou. A to je v architektuře ze všeho nejdůležitější,“ říká její autor Kamil Mrva. „K rožnovskému obchodnímu centru, jehož kolaudace proběhla v květnu 2011, je to z Masarykova náměstí, co by kamenem dohodil. Stojí v Nádražní ulici a prakticky hned naproti se za bariérou patrových staveb vypíná více 
6.6.2013 | Martin Rosa

Zvonička na Horečkách

V Beskydech, podobně jako i v jiných regionech, se v dávných dobách stavěly zvoničky. Jejich zvonění odměřovalo denní dobu, svolávalo k modlitbě a varovalo před nebezpečím. Dnes už většina z nich jen tiše stojí a jako turistické atrakce podávají svědectví o někdejším způsobu života a řemeslné zručnosti svých stavitelů. Jejich původní účel už jakoby v dnešní uspěchané době neměl své opodstatnění. více 
18.4.2014 | redakce ex-centric

Pivovar s hotelem MMX

Na první pohled soudobá stavba, jejíž fasáda nese – podle roku zahájení provozu – římské číslice MMX. Ty se staly také jejím logotypem. Budova je ostře řezaná a důsledně pravoúhlá. více 
22.4.2014 | redakce ex-centric

Hotel Olympia v Kopřivnici

Hotel Olympia s kavárnou je situován v centrální části města Kopřivnice a svou výškou 18 metrů tvoří významnou dominantu v dané lokalitě. více 
24.4.2014 | redakce ex-centric

Náměstí s různorodou zástavbou v Černošicích – Vráži

Záměrem projektu bylo podle slov autorů – architektů Hájka a Šafera – zformovat nový kvalitní městský prostor tvořený bytovými a komerčními objekty. V komplexu byly navrženy i kulturní prostory, učebny a menší sál. Nově vytvořené náměstí obdélníkového tvaru je položeno podél ulice Vrážská. více 
25.4.2014 | redakce ex-centric

Soubor rodinných domů La Vallé

Investor koupil pozemek se záměrem vybudovat soubor větších rodinných vil. Jako první z nich byl realizován prototyp určený pro jeho rodinu. Svažitý pozemek má severní orientaci. Od východu k západu se otevírá panoramatický výhled do tuchoměřického údolí. Jižní stranu chrání veřejně přístupný les. více 
29.4.2014 | redakce ex-centric

Modlitebna Církve bratrské v Černošicích

Po nějaké době, kdy modlitebna na Vráži – v horní části Černošic – několikrát změnila svou stavební parcelu, byl nakonec získán pozemek nacházející se mezi rodinnými domy a obchodním centrem. Díky tomu má v sobě stavba symbolický rozměr navíc – předkládá alternativu k určitému druhu životního stylu. více 
28.4.2014 | redakce ex-centric

Kongresový sál v Rožnově pod Radhoštěm

Kongresový sál byl pojat jako přístavba k hotelu Eroplán, který se nachází na východním konci Rožnova, na pravém břehu řeky Bečvy. více 
30.4.2014 | redakce ex-centric

Školicí a administrativní středisko Servind

Zajímavý pokus o moderní budovu, sloužící jako školicí a administrativní středisko firmy Servind, která se zabývá výrobou autolaků. více 
1.5.2014 | redakce ex-centric

Vila v Tuchoměřicích

V Tuchoměřicích – obci za Prahou – se v novém tisíciletí rozvinula hromadná zástavba na volných parcelách na jižním svahu. Mezi průměrnými rodinnými domy je možné najít také několik podařených staveb, z nichž největší pozornost si zasluhuje vila postavená podle návrhu architekta Michala Motyčky. více 
5.5.2014 | redakce ex-centric

Rodinný dům – studio na Kojetíně

Je radost, když investor osloví architekta k dalšímu projektu. V případě Kamila Mrvy a Radka Leskovjana byla první společnou realizací přestavba firemního sídla UAX v Bernarticích. Druhým projektem pak ateliér a bydlení na Kojetíně. Výjimečný investor, výjimečné místo, další výzva pro architekta. více 
11.6.2014 | redakce ex-centric

Statenický Mlýn

Dle návrhu architektonické kanceláře IBA vznikl tento rezidenční projekt zahrnující 37 bytových jednotek, 21 řadových rodinných domů, nové náměstí, jezero a upravené zelené plochy. více 
13.6.2014 | Veronika Veselá

Horská bouda v Dobřemělicích

Na návsi šumavské vesničky Dobřemělice, na místě dávno zbořené chalupy, vyrostl v roce 2006 dům pro čtyři osoby. Slouží jako útočiště pro únik z civilizace, jako základna pro výlety do okolí a především pak jako útulné, před drsným klimatem chráněné místo, kam se každý rád vrací. více