Štítek: 2014

26.12.2013 | Veronika Veselá

Návštěvnické centrum Mont Saint Michel

V okolí Mont Saint Michel probíhá stavební činnost, zaměřená na dva okruhy. Zaprvé jde o projekt regulující pohyby moře tak, aby tato historická památka zůstala spojena s pevninou jen úzkou šíjí, další skupina projektů zahrnuje rozsáhlé úpravy prostorů pro příjezd a přístup návštěvníků. více 
1.3.2014 | Veronika Veselá

Rekonstrukce panského domu Türelihus

Vesnice Valendas, jež je součástí aglomerace drobných obcí Safiental, se nachází na náhorní planině čnící nad malebnou nížinou řeky Rýn. Zasazená do kouzelné přírody švýcarského kantonu Grabünden stojí tato drobná osada na pomyslné podestě mezi úrovní údolí a nejvyššími vrcholky hor. více 
25.4.2014 | redakce ex-centric

Soubor rodinných domů La Vallé

Investor koupil pozemek se záměrem vybudovat soubor větších rodinných vil. Jako první z nich byl realizován prototyp určený pro jeho rodinu. Svažitý pozemek má severní orientaci. Od východu k západu se otevírá panoramatický výhled do tuchoměřického údolí. Jižní stranu chrání veřejně přístupný les. více