Štítek: 2010

4.1.2013 | Petr Volf

Nový kostel v Litomyšli

Nový kostel Církve bratrské v Litomyšli byl zakomponován do svahu vedle silnice, která je hlavním tahem na Olomouc. Jde o rušnou tepnu, kterou denně projede na třicet tisíc aut; kostel zde působí nečekaně, vlastně jako zjevení. Architekt Zdeněk Fránek jej částečně zahloubil do svažitého pozemku, z něhož vystupuje jednoduché průčelí, takže se zdá, že z něj přirozeně vyrůstá. V roce 2012 byl nominován na cenu Evropské unie (Mies van der Rohe Award). více 
19.2.2013 | Petr Volf

Zahradnictví v Podzámecké zahradě

Projekt nového Národního centra zahradní kultury v Kroměříži, na jehož vybudování se podílí Národní památkový ústav a Muzeum umění Olomouc, má za sebou svůj první realizovaný počin, zahradnictví v Podzámecké zahradě od brněnského architektonického studia DRNH. více 
4.2.2014 | Tereza Lednická

8 House

Už jste někdy jeli na kole z ulice až do svého střešního bytu v desátém poschodí? Obyvatelé domu 8 House se takto díky specifickému tvaru budovy mohou domů dopravovat. více 
5.7.2013 | Tereza Lednická

Kaple sv. Vavřince

Důstojný prostor k truchlení poskytuje pozůstalým pohřební kaple sv. Vavřince, která svým architektonickým řešením symbolizuje cestu lidské duše od smrti na věčnost. více 
27.7.2013 | Tereza Lednická

Kostel Kuokkala

Řešení kostela Kuokkala snoubí prvky architektury vycházející z tradiční stavby kostelů s architekturou dnešní doby. Díky tomuto propojení vyhrál návrh kostela architektonickou soutěž, jejímž zadáním bylo vytvořit „kostel, který vypadá, jako kostel“. více 
29.7.2013 | Veronika Veselá

Vitalpinum

Na okraji tyrolské vesnice Assling vyrůstá šikmo ze země betonový kubus s podmanivým nápisem na fasádě – Vitalpinum je název přírodní kosmetiky, kterou již přes 125 let vyrábí místní rodinná firma Brüder Unterweger. Nedávno oslavené výročí založení podniku se stalo dobrou příležitostí k vytvoření moderní prodejny a rozsáhlé zahrady, která k ní přiléhá. K realizaci stavby, jejíž autoři jsou architekti z innsbruckého studia lor.architektur, došlo v letech 2009 a 2010. Návrh zahrady si vzal osobně více 
2.8.2013 | Veronika Veselá

Budova školky v Terentenu

Terenten/Terento je drobná osada v podhůří Alp nacházející se nedaleko rakousko-italských hranic, asi 50 kilometrů od Bolzána, správního centra Jižního Tyrolska. Poklidnou atmosféru vesničky s méně než dvěma tisíci obyvateli dotvářejí především všeobjímající vrcholky hor, jejichž tvarosloví bylo zdrojem inspirace i pro budovu školky, která zde stojí od roku 2010. více 
24.9.2013 | Veronika Veselá

Rekonstrukce hospice v průsmyku St. Gotthard

Průsmyk nacházející se 2106 metrů nad mořem a spojující kantony Uri a Ticino se nachází na přesné hranici mezi německy a italsky mluvícími regiony Švýcarska. I přesto, že tudy vedla významná obchodní cesta již v dobách starověku, začalo jeho osidlování „až“ ve 13. století, kdy bylo místo zároveň zasvěceno svatému Gotthardovi. více 
22.11.2013 | Tereza Lednická

Čekárna pro cestující

Malá budova, sloužící jako čekárna a zázemí pro cestující u přístaviště trajektů, nesla pro svou průhlednost a viditelnost vnitřních částí pracovní název „Kreveta“. Objekt je skvělým příkladem toho, jak lze řešit denní osvětlení a přirozené větrání budov. více 
27.11.2013 | Tereza Lednická

Dům kultury a koncertní síň Korundi

Dům kultury Korundi se pyšní hned několika zajímavostmi. Najdeme v něm muzeum umění, jež vzniklo již v roce 1983. Tehdy město Rovaniemi, ve kterém se dům kultury nachází, získalo sbírku umění. Tato sbírka umění byla uložena do místního autobusového depa, zřízeného už v meziválečném období, jež se stalo oním Rovaniemi Art Museum. více 
29.11.2013 | Tereza Lednická

Mateřská škola Tellus Nursery School

Tato křiklavě žlutá budova, neobvyklá nejen svou barvou, vznikla ve spolupráci s pedagogy, kteří se inspirovali přístupem předškolního vzdělávání škol Reggio Emilia. Tento přístup klade velký důraz na radostnou a hravou atmosféru prostředí, ve kterém se děti pohybují. A přesně tyto požadavky Tellus Nursery School splňuje. více 
10.3.2014 | Veronika Veselá

Kino v bývalé kovárně

V těsném sousedství kostela, v samém centru švýcarského městečka Ilanz se nachází jeden z nejvýznamnějších domů obce. Zadní část budovy sloužila od nepaměti jako kovárna a nyní – od roku 2010 – zde sídlí malé kino. Projektu přestavby se zhostil místní architektonický ateliér Capaul & Blumenthal. více 
6.6.2013 | Martin Rosa

Zvonička na Horečkách

V Beskydech, podobně jako i v jiných regionech, se v dávných dobách stavěly zvoničky. Jejich zvonění odměřovalo denní dobu, svolávalo k modlitbě a varovalo před nebezpečím. Dnes už většina z nich jen tiše stojí a jako turistické atrakce podávají svědectví o někdejším způsobu života a řemeslné zručnosti svých stavitelů. Jejich původní účel už jakoby v dnešní uspěchané době neměl své opodstatnění. více 
18.4.2014 | redakce ex-centric

Pivovar s hotelem MMX

Na první pohled soudobá stavba, jejíž fasáda nese – podle roku zahájení provozu – římské číslice MMX. Ty se staly také jejím logotypem. Budova je ostře řezaná a důsledně pravoúhlá. více 
21.4.2014 | Andrea Pujmanová

Coast House

Krajina je hlavním a specifickým prvkem, který udává atmosféru celé stavbě. Velký důraz je kladen na místo, kde stavba má vzniknout. Irská novodobá venkovská architektura se vyznačuje několika prvky: vrací se k tradicím, domy jsou kamenné nebo s bílou omítkou, mají dřevěné detaily a sedlové střechy. více 
24.4.2014 | redakce ex-centric

Náměstí s různorodou zástavbou v Černošicích – Vráži

Záměrem projektu bylo podle slov autorů – architektů Hájka a Šafera – zformovat nový kvalitní městský prostor tvořený bytovými a komerčními objekty. V komplexu byly navrženy i kulturní prostory, učebny a menší sál. Nově vytvořené náměstí obdélníkového tvaru je položeno podél ulice Vrážská. více 
29.4.2014 | redakce ex-centric

Modlitebna Církve bratrské v Černošicích

Po nějaké době, kdy modlitebna na Vráži – v horní části Černošic – několikrát změnila svou stavební parcelu, byl nakonec získán pozemek nacházející se mezi rodinnými domy a obchodním centrem. Díky tomu má v sobě stavba symbolický rozměr navíc – předkládá alternativu k určitému druhu životního stylu. více 
1.5.2014 | redakce ex-centric

Vila v Tuchoměřicích

V Tuchoměřicích – obci za Prahou – se v novém tisíciletí rozvinula hromadná zástavba na volných parcelách na jižním svahu. Mezi průměrnými rodinnými domy je možné najít také několik podařených staveb, z nichž největší pozornost si zasluhuje vila postavená podle návrhu architekta Michala Motyčky. více 
6.5.2014 | Veronika Veselá

Univerzitní budova Long Room Hub v Dublinu

I tak památná univerzita jako Trinity College v centru Dublinu, jejíž historie sahá do konce 16. století, se musí na počátku nového tisíciletí rozvíjet a rozrůstat. V roce 2010 k tomuto majestátnímu komplexu budov přibyla nová stavba – tzv. Long Room Hub – institut humanitních a uměleckých studií. více 
12.5.2014 | Andrea Pujmanová

Tara & Lime Tree Theatre

Tara je jednou z výukových budov, jež jsou součástí Mary Immaculate College v Limericku. Tato stavba je zasazena do nové části kampusu, do příjemného prostředí plného zeleně a otevřených prostranství. více 
19.5.2014 | Tomáš Zavoral

Pastoral Centre

Dunshaughlin leží asi 30 kilometrů od hlavního města. Během posledních let počet obyvatel stoupl o třetinu a stává se z něho obytný satelit Dublinu. Aktivně tu fungují různé spolky, například křesťanská komunita, jež podnítila vznik nového farního centra. více 
22.5.2014 | Andrea Pujmanová

President’s House

Tento dům byl postaven na zemědělské půdě severní části univerzitního kampusu. Dá se říct, že je solitérem v krajině, odtrženým od ruchu univerzitní půdy, i když k němu také neodmyslitelně patří. Je obklopen živým plotem. více