Štítek: 2009

9.1.2014 | Veronika Veselá

Renovace náměstí Domplatz

Plánování největšího kostela v Rakousku – neogotické katedrály svaté Marie v Linzi – začalo v roce 1855. Stavba této dominanty byla dokončena téměř vzápětí – v roce 1924. To samé se však nedá říci o náměstí Domplatz, které stavbu obklopuje – k jeho přestavbě dochází pozvolna až v posledních letech. více 
7.2.2014 | Tereza Lednická

Městský dům

V krásné historické uličce se starými terasovitými domky se vyjímá moderní městský dům, který k ostatním stavbám vytváří kontrast ostrý jako břitva. Vyplnil tak mezeru existující v ulici již více než padesát let. více 
13.7.2013 | Tereza Lednická

Ajurinmäki Daycare Center

Nepřehlédnutelně červená stavba s jakoby náhodně uspořádanými okny je místem poskytujícím denní péči různým skupinám dětí. více 
27.6.2013 | Petr Volf

Modravský pokoj

Nejzajímavější odpočinkový objekt v České republice najdete hned za hlavním parkovištěm v Modravě, na ostrohu vymezeném soutokem Roklanského a Modravského potoka. Navrhl jej architekt Jan Šépka jako žánrově nejednoznačné dílo, které se ocitá na pomezí krajinné a interiérové architektury, ale stejně tak se dotýká i designu. Sám architekt pro posezení zvolil název Pokoj v krajině. více 
19.7.2013 | Tereza Lednická

Centrum pro námořníky v Helsinkách

Malá víceúčelová dřevěná stavba měkkých tvarů, nacházející se v helsinském přístavu Vuosaari, poskytuje zázemí námořníkům připlouvajícím z dalekých cest. více 
11.9.2013 | Veronika Veselá

Rekonstrukce pevnosti Franzensfeste / Fortezza

Největší pevnost v oblasti Alp, nacházející se na pomezí někdejšího habsburského mocnářství a Itálie, měla sloužit jako „špunt“ chránící rakouské hranice v místě jednoho z nejužších průsmyků této oblasti. Vyrostla za neuvěřitelně krátkou dobu – během pěti let. Její stavbu započal císař František I. v roce 1833 a již v roce 1838 ji slavnostně otevřel jeho nástupce Ferdinand I. více 
21.2.2014 | Veronika Veselá

Vstup do parlamentu kantonu Graubünden

Chur je se svými více než 35 tisíci obyvateli největším a zároveň i hlavním městem švýcarského kantonu Graubünden. Protože je i správním střediskem tohoto území, nachází se v něm mimo jiné také budova parlamentu příslušného kantonu. více 
13.3.2014 | Veronika Veselá

Rekonstrukce radnice ve vesnici Prato

Osada Prato čítající jen několik domů se nachází v Ticinu – italsky mluvícím kantonu Švýcarska. Svou polohou a zasazením do krajiny působí jako vstupní brána do území kouzelného údolí Vallemaggia – soustavy úzkých, hluboko do nitra okolních útesů zařezaných kaňonů. více 
19.3.2014 | Petr Janoš

Rodinný dům HHGO

Dům stojí na předměstí dolnosaského Oldenburgu v zahradní čtvrti, jež je přehlídkou spíše průměrných rodinných domů různých stylů, postavených v době od konce 60. let do současnosti. Málokdo by zde očekával nějaký architektonicky výjimečný dům, oceněný navíc zemskou cenou za architekturu. více 
3.4.2014 | Tomáš Zavoral

Library Rush

Rush je poklidné rolnické místo na pobřeží Irského moře, vzdálené 25 km severně od Dublinu. V roce 2009 získal Rush soudobý architektonický prvek – byla zde vybudována knihovna. Ta našla místo přímo v centru, a to v odsvěceném kostele svatého Maura. více 
9.5.2014 | Tomáš Zavoral

Westmeath County Council and Library

Mullingar je správním městem hrabství Westmeath. To vzniklo oddělením západní části od hrabství Meath. Město se stalo důležitou institucí a centrem dění. Dominantu tvoří římskokatolická katedrála Ježíše Krista Krále. Velké oblibě se tu těší sporty, jako jsou hurling, camogie a chrtí závody. více 
5.5.2014 | redakce ex-centric

Rodinný dům – studio na Kojetíně

Je radost, když investor osloví architekta k dalšímu projektu. V případě Kamila Mrvy a Radka Leskovjana byla první společnou realizací přestavba firemního sídla UAX v Bernarticích. Druhým projektem pak ateliér a bydlení na Kojetíně. Výjimečný investor, výjimečné místo, další výzva pro architekta. více