Štítek: 2007

19.2.2014 | Tereza Lednická

Vyhlídka na peřeje - Gudbrandsjuvet

Gudbrandsjuvet je pětadvacet metrů hluboká soutěska v Norsku, k jejímuž názvu se váže legenda. Podle ní je rokle pojmenována po muži jménem Gudbrand, který utíkal se svou nevěstou před pronásledovateli. Život si zachránil skokem přes rokli v jejím nejužším místě. více 
4.8.2013 | Veronika Veselá

Parterové úpravy ve městě Innichen / San Candido

Populace městečka Innichen / San Candido ležícího na hranicích Rakouska a Itálie, na samém okraji Jižního Tyrolska, sice nedosahuje ani čtyř tisíc obyvatel, přesto jeho centrum rozhodně nepůsobí maloměstsky. Velkou zásluhu na tom má jak dlouhá historie, jakou si vesnice prošla, tak parterové úpravy a volba mobiliáře, které v roce 1999 navrhla architektonická kancelář AllesWirdGut z Vídně. Vítězný návrh soutěže, již město tehdy vyhlásilo, se podařilo realizovat mezi roky 2002 a 2007. více 
7.11.2013 | Veronika Veselá

Centrum občanské obrany ve městě Innichen / San candido

Budova dokončená na konci roku 2007, v jejíchž prostorách se nacházejí požární zbrojnice, centrum Červeného kříže a horská služba, stojí při východním vjezdu do městečka Innichen / San Candido v Jižním Tyrolsku, nedaleko rakousko-italských hranic. Architekti z kanceláře AllesWirdGut pocházející z Vídně, kteří měli projekt na starosti, se mohou pyšnit i dalšími realizacemi ve městě a jeho okolí. více 
23.11.2013 | Tereza Lednická

Vyhlídka u ruiny – Eggum

Projekt, řešící dopravní situaci kolem kopce Kvalhausen, kdy se zde během období tzv. půlnočního Slunce hromadí velké množství karavanů, zcela respektuje zdejší krajinu, ve které se nachází pozůstatky německé radarové stanice z druhé světové války. více 
5.12.2013 | Petr Volf

Museion v Bolzanu

Bolzano je město nacházející se v jižním Tyrolsku. Jeho klíčovou veřejnou stavbou 21. století se stalo zdejší muzeum současného umění Museion, jehož činnost byla zahájena v roce 2008. více 
20.2.2014 | Tereza Lednická

Opera House

Největším norským kulturním centrem od dob katedrály Nidarosdomen dokončené okolo roku 1300, je Opera House, domov Státní opery a baletu ˗ největší norské hudební a divadelní instituce. více 
24.2.2014 | Tereza Lednická

Odpočívadlo ˗ Hereiane

Dalším počinem projektu Národních turistických tras je odpočívadlo Hereiane, nacházející se u Hardanger fjordu. Tato oblast je známá svým kopcovitým terénem s třešňovými a jablečnými zahradami a také svou tradiční architekturou. více 
7.3.2014 | Tereza Lednická

Louisiana Museum of Modern Art

Jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v Dánsku je Louisiana Museum of Modern Art, jehož architektonické zdokonalování trvalo téměř padesát let. Muzeum vyniká zejména svým důrazem kladeným na propojení umění s přírodou. více 
15.5.2014 | Andrea Pujmanová

Tailteann-Sport Centre

Tailteann-Sport Centre se nachází na prominentním místě u nového vstupu do areálu Mary Immaculate College. Je jednou z budov, které jsou součástí rozsáhlé rekonstrukce této části kampusu. Plynule na ni navazuje budova Tara s Lime Tree Theatre. více 
11.6.2014 | redakce ex-centric

Statenický Mlýn

Dle návrhu architektonické kanceláře IBA vznikl tento rezidenční projekt zahrnující 37 bytových jednotek, 21 řadových rodinných domů, nové náměstí, jezero a upravené zelené plochy. více