Propojení náměstí a pevnosti Castelgrand

Publikováno 6.3.2014 | Veronika Veselá

Mapa

Stát/země

Druh stavby

Rok realizace

Architekt/i

Hlavní město švýcarského kantonu Ticino – osmnáctitisícová aglomerace Bellinzona – je již od roku 2000 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Charakter města, jehož historie osídlení sahá až do neolitu, utváří zejména tři mohutné pevnosti – Castelgrande, Montebello a Sasso Corbaro.

Jak přistoupit k zadání, jehož programem je propojení výškových úrovní hlavního náměstí Piazza del Sole s rovinou, na které se rozprostírá mohutný gotický hrad Castelgrande? Významný švýcarský architekt Aurelio Galfetti pojal toto zadání jako novou vrstvu – jednu z mnoha překrývajících se struktur, které se na podobě města v kontextu 6000 let historie průběžně podílely. Pokud si má Bellinzona zachovat svůj charakter i v budoucnu, musí tyto stále se vršící struktury její podobu utvářet i nadále. Jak sám říká, našel v tomto procesu vrstevní opravdovou krásu, a tak ji svým zásahem nechtěl narušit. Respektoval a uchoval struktury dávných věků a přidal k nim nové.

Do skalních stěn tyčících se kolmo k nebi vložil betonovou hmotu vstupu. Úzkou za to převýšenou rýhu, na kterou navazuje dlouhá, hluboko do nitra skály vedoucí chodba. Návštěvník tak prochází jakousi předimenzovanou nápodobou klíčové dírky, jejíž výška rapidně klesá, a nakonec vyústí v relativně nízkém, klenutém prostoru kruhového půdorysu. Zde se směr prostupu kamennými stěnami mění – stává se vertikálním –, tubus chodby se otáčí o 90 stupňů a transformuje se v šachtu s výtahem a schodištěm mířícím vzhůru. Světlo dopadající shora je jediným zdrojem osvětlení, které se v útrobách skály nachází. Díky své sílící intenzitě provází návštěvníka až na výstupní úroveň hradního nádvoří, kde se kromě gotického hradu nachází i park, návštěvnické centrum, kongresové sály a restaurace. Všechny tyto úpravy pojal architekt Galfetti ve stejném duchu jako projekt vstupu – jako další vrstvy překrývajících se etap vývoje Bellinzony.


Vizitka stavby

Název: Propojení náměstí a pevnosti Castelgrande
Místo: Bellinzona
Stát: Švýcarsko
Architekt: Aurelio Galfetti
Spolupráce: Rolf Laüppi, Luigi Pellegrini
Investor: kanton Ticino
Realizace: 1. etapa: 1981–1991, 2. etapa: 1992–2000
Foto: Jan Hendrych
Web: http://www.aureliogalfetti.ch/
Nejnovější příspěvky v této kategorii

13.6.2014 | Veronika Veselá

Horská bouda v Dobřemělicích

11.6.2014 | redakce ex-centric

Statenický Mlýn

9.6.2014 | Veronika Veselá

Národní hřebčín v Kildare