Náměstí s různorodou zástavbou v Černošicích – Vráži

Publikováno 24.4.2014 | redakce ex-centric

Mapa

Stát/země

Druh stavby

Rok realizace

Architekt/i

Záměrem projektu bylo podle slov autorů – architektů Hájka a Šafera – zformovat nový kvalitní městský prostor tvořený bytovými a komerčními objekty. V komplexu byly navrženy i kulturní prostory, učebny a menší sál. Nově vytvořené náměstí obdélníkového tvaru je položeno podél ulice Vrážská.

Vyvýšená lokalita v centru města je obklopena ze dvou stran plánovanou výstavbou nových rodinných domů, zbylé dvě strany jsou tvořeny stávajícími rodinnými domy. Podél severní strany pozemku prochází frekventovaná komunikace. Jeho jižní hranu pak definuje delší – nově navržený – bytový objekt s komerčními prostory v parteru, který je ve své přibližné polovině rozdělen na dvě části. Záměrně vytvořená komunikace mezi oběma budovami tak opticky i reálně propojuje prostor náměstí a sportovních hřišť. Východní a západní hrany pozemku vymezují objekty hotelu a administrativní budovy. Severní hrana je kromě zmíněné komunikace definována i stávajícím stromořadím, které bylo doplněno o několik nových stromů.

Základní půdorysná osnova komplexu je pravoúhlá. Bytové domy jsou třípodlažní s menšími nástavbami ve čtvrtém podlaží, které se projevují jako jistý druh střešní krajiny. Objekt administrativní budovy je navržen částečně jako pětipodlažní a tvoří dominantu celého komplexu. Jeho hmota částečně překrývá prodejnu supermarketu umístěnou v parteru. Celkový vjem pak dotváří čtyřpodlažní objekt hotelu.

Vizitka stavby

Název: Náměstí s různorodou zástavbou v Černošicích – Vráži
Místo: Černošice
Stát: Česká republika
Architekti: Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer
Spolupráce: Laco Fecsu, Tomáš Pavlík, Olga Rosová-Kostřížová
Realizace: 2010
Plocha: 4257 m2
Náklady: 100 000 000 Kč
Investor: IBS ROKAL, s.r.o.
Ocenění: Zvláštní cena poroty v soutěži Nejlepší z realit 2010
Foto: Petr Volf
Web: www.sha.cz
Nejnovější příspěvky v této kategorii

13.6.2014 | Veronika Veselá

Horská bouda v Dobřemělicích

11.6.2014 | redakce ex-centric

Statenický Mlýn

9.6.2014 | Veronika Veselá

Národní hřebčín v Kildare