O nás

Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

V roce 1953 byla v Liberci zahájena výuka na nově otevřené Vysoké škole strojní, v roce 1960 byla přejmenována na Vysokou školu strojní a textilní (VŠST). Podle zákona č. 192/94 Sb. z 27. 9. 1994 změnila svůj status i název na Technickou univerzitu v Liberci, dnes je středně velkou univerzitou poskytující vzdělání technické, přírodovědně-humanitní a zdravotnické. V čele TUL stojí profesor Zdeněk Kůs, v pořadí její devátý rektor.

V současnosti má TUL osm fakult, respektive ústavů: Fakultu strojní, Fakultu textilní, Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou, Ekonomickou fakultu, Fakultu umění a architektury, Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ústav zdravotních studií a Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

TUL klade značný důraz na vědecký výzkum, který zabírá čtvrtinu veškeré její činnosti. Kupříkladu v bádání na poli nanovláken patří ke světové špičce. Další příčinou úspěšnosti školy je přirozený rozměr výuky, upřednostňuje kvalitu a intenzitu výuky před kvantitou (počet studentů se dnes pohybuje okolo deseti tisíc).

V současnosti TUL prochází „budovatelským obdobím“. Nový rektorát a informační centrum, postavený v tvaru komolého eliptického kuželu roku 2007 podle návrhu profesora Jiřího Suchomela, se stal symbolem univerzity a byl mnohokrát představen v odborném tisku jako příklad progresivní architektury. Nyní je ve výstavbě budova G, do níž by se měly přemístit učebny, které jsou zatím roztroušeny v různých částech města. Univerzita tímto přístupem zvýrazní svou identitu. Motto „Univerzita s kladným nábojem“, které lze najít na univerzitním webu, není nijak nadsazené.

Architectura o. s., provozovatel Galerie Jaroslava Fragnera

Prostor Galerie Jaroslava Fragnera vznikl v rámci rekonstrukce Betlémské kaple (podle projektu architekta Jaroslava Fragnera, 1950–1954) v přilehlém kolejním domě. Výstavní síň patřila od počátku Svazu českých architektů, ale pojmenování na počest architekta Fragnera se používá až po roce 1968. Galerie se vždy specializovala na výstavy architektury a užitého umění. Galerii spravovala po roce 1989 Obec českých architektů, později Nadace české architektury (NČA), která je jejím majitelem dodnes.

Galerie Jaroslava Fragnera (GJF) již několik desetiletí slouží jako jedna ze základních platforem prezentace architektury v ČR a etablovala se jako důležitý subjekt architektonického života. Nyní je GJF jednou z nejdůležitějších galerií u nás, věnuje se zároveň současné architektuře i české architektonické minulosti. Další důležitou součástí činnosti GJF je prezentace české a pražské architektury v zahraničí.

GJF stála při zrodu dvou významných občanských aktivit v rámci dialogu občanské společnosti: Iniciativy za novou Prahu a o. s. Tady není developerovo, v roce 2012 iniciovala a spolupořádala mezinárodní konferenci Pražská nádraží ne/využitá.

nejvýznamnější výstavní projekty 2001−2012:

zahraniční projekty:

Alvar Aalto, MVRDV, Neutelings Riedijk Architects, Horror Vacui, René van Zuuk, Y.O.V.A 2., FOA, Querkraft, BIG Ideas, Baumschlager und Eberle, Martin Roubík/Snohetta, 20 after 20, AmP Arquitectos, Joachim Mitchell, Coop Himmelb(l)au, Jürgen Mayer, Bow Wow, NL Architects, Querkraft, Eduardo Souto de Moura, Michael Reynolds, Block City, Green Architecture I, II

moderní a současná česká architektura:

DaM, Aulík Fišer Architekti, A69, Projektil, Ladislav Lábus, Český architektonický kubismus, Splátka dluhu, Zelená architektura, Martin Rajniš/E-mrak, Emil Králíček, Současný český industriál, Alena Šrámková, Věra a Vladimír Machoninovi 60/70, Jan Bočan

Kamil Mrva Architects s. r. o.

Kopřivnické architektonické studio založil v roce 2002 Ing. arch. Kamil Mrva. Zpočátku byly projekty spjaty výlučně s beskydským regionem, renomé si dřevostavby získaly propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Současná tvorba se však neomezuje pouze na tuto technologii ani na region, architektonický rejstřík je rozšířen o další materiály a architektonické úkoly. V portfoliu realizací se objevují i větší stavby a soubory. Dominantním konstrukčním materiálem dnes rozestavěných domů již není pouze dřevo. I k jiným materiálům, jako jsou kámen, beton, kov, sklo, však Kamil Mrva přistupuje tak, aby využil jejich typických vlastností a realizoval z nich stavby jednoduché, čisté, účelné. Několik posledních rozpracovaných projektů se týká veřejného prostoru.

Spolupracovníky zakladatele studia Kamil Mrva Architects jsou Ing. Lenka Burešová, Ing. Jaroslav Holub, Ing. arch. Veronika Kuběnová, Ing. arch. Martin Rosa, Ing. Jan Stuchlík. Ateliérem také prošla celá řada studentů v rámci studentských praxí, např. ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec.

Knesl + Kynčl s. r. o.

Knesl + Kynčl architekti je autorská architektonická kancelář. Oba partneři jsou autorizovanými architekty pro Českou republiku.

Architektonická kancelář se zabývá územním plánováním, urbanismem a architekturou v celé šíři – tj. od výzkumu přes projektování až po autorské dozory. Kancelář v současné době zaměstnává okolo 20 architektů a dalších spolupracovníků. Na zajištění komplexnosti zakázek se podílí stálý tým specializovaných spolupracujících firem.

Kancelář sídlí v České republice v Brně a založili ji v roce 2001 Jiří Knesl a Jakub Kynčl. Počátkem roku 2003 byla kancelář transformována z volného sdružení architektů na společnost s ručením omezeným.

Vybrané realizace
Bytový dům Prostějov 02, 2009–2010
Obnova kaple sv. Rocha na Mařatské hoře u Jarošova, 2009
Ekologické centrum Javorník, 2011–2012

Vybrané soutěže
Guanajuato – město pro 6000 obyvatel, 2003, 1. odměna
Krajská knihovna Vysočiny, 2006, 3. zvýšená cena
Městský úřad a sál v Jeseníku, 2008–2009, 1. cena

Vybraná ocenění
Mies van der Rohe Award 2007 – nominace, TJ Sokol Křižanovice
Cena Vladimíra Karfíka 2008–2001 – cena za realizované dílo, RD Kuřim 01

Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání o. s. (SPEV)

SPEV vznikl v roce 1999 s cílem poskytovat další vzdělávání v oblasti práva a ekonomie, postupem času se záběr jeho činností pomalu rozrůstá. Dosavadní zkušenosti lze shrnout do několika navzájem provázaných oblastí:

První oblastí jsou vlastní vzdělávací aktivity. SPEV aktuálně realizuje projekt Podnikatelské dovednosti pro rozvoj MSP a NNO v Královéhradeckém kraji, kde formou inovativního vzdělávání rozvíjí principy entrepreneurshipu směrem k zástupcům malých podniků a neziskových organizací.

Druhou oblastí je partnerství v projektech realizovaných vysokými školami v ČR, což se stalo jednou z klíčových oblastí činnosti SPEV. V současné době spolupracuje např. s LF Univerzity Palackého v Olomouci na projektech zaměřených na oblast telemedicíny a inovativní výuky ve zdravotnictví (viz www.ntmc.cz), v rámci spolupráce s Fakultou umění a architektury TU v Liberci se podílí na budování partnerství a rozvoj spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra a na základě partnerství s FAME UTB ve Zlíně a FPH VŠE v Praze realizuje projekt směřující do oblasti štíhlé výroby a služeb, inovací a průmyslového inženýrství. Úlohou SPEV ve všech uvedených projektech je zejména přispět k přenesení a využití inovativních myšlenek, koordinovat a posilovat spolupráci napříč relevantními subjekty a podílet se na růstu kvality výuky.

Třetí oblast činnosti představuje realizace mezinárodních vzdělávacích projektů a účastí v nich. SPEV připravil v rámci programu LLP SVES několik studijních návštěv pro učitele z EU a více jak 10 let sdružení spolupracuje s John Marshall Law School v Chicagu a West Virginia University na organizování aktivit pro jejich akademické pracovníky a studenty v ČR (studijní pobyty).