Vydání publikace Cesty do Irska

6.3.2014 | redakce ex-centric

V rámci projektu Architektura mimo centra vyšla nová publikace shrnující poznatky a dojmy získané během dvou „expedic“ podniknutých do Irska v červenci a říjnu 2012 pedagogy a studenty Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Knihu plnou barevných fotografií, výkresů, popisů staveb, úvah o architektuře i rozhovorů s architekty editovala Zdeňka Němcová Zedníčková a kromě jejích textů je zde možné najít příspěvky i od dalších zástupců liberecké fakulty – Zdeňka Fránka, Jiřího Suchomela a jejich studentů Andrey Pujmanové a Tomáše Zavorala.

Sepsaná interview byla vedena s významnými irskými architekty – s Hughem Murrayem (Murray O’Laoire Architects), s Yvonne Farrellovou a Shelley McNamaraovou (Grafton Architects), Niallem McCulloughem (McCullough Mulvin Architects), s Michaelem McGarrym a Siobhán Ní Éanaighovou (McGarry Ní Éanaigh Architects). Zajímavé jsou i rozhovory se dvěma irskými duchovními a zástupci města Limerick. Nechybí ani výpovědi některých investorů a uživatelů vybraných staveb.

Podstatná část publikace je věnována i záznamům, které pro potřeby knihy napsal John O’Reilly – irský architekt, který obě výpravy doprovázel a vypomáhal jim i jako odborný konzultant. Na základě těchto setkání a intenzivní spolupráce bylo Johnu O’Reillymu nabídnuto i hostování na liberecké fakultě, kde v zimním semestru 2012–2013 vedl ateliér. Za asistence Zdeňky Němcové Zedníčkové se jeho studenti zaměřili na rehabilitaci starého chudobince nacházejícího se na okraji obce Ballyvaughan, v západním Irsku. Výsledky jejich práce shrnula brožura vydaná v rámci projektu Architektura mimo centra v loňském roce.

Cesty do Irska

editor: Zdeňka Němcová Zedníčková
počet stran: 192
počet výtisků: 500
vydala: Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, Studentská 2, 461 17 Liberec


tisk

Nejnovější příspěvky v této kategorii