Vydání publikace Cesta na západ

20.2.2014 | redakce ex-centric

Veškeré osobní poznatky a dojmy o architektuře západní Evropy, jež nasbírali během svých cest pedagogové a studenti Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, je možné najít v další knize vydané v rámci projektu Architektura mimo centra.

V publikaci je formou textů, rozhovorů a fotografií přiblížena architektura Německa, Holandska, Belgie, Francie (zaznamenaná na území Bretaně a Normandie) a Dánska. Objevené a zmapované stavby jsou pak prezentovány v jednotlivých okruzích nazvané Město, Menší město, Vesnice a Solitér v krajině.

Díky tomuto členění je možné nahlížet na stavby vyskytující se v místech podobných měřítek, avšak pocházející z odlišných zemí a kultur. Výsledkem je porovnání těchto budov a objektů, respektive přístupů různých architektů k řešení obdobných otázek a zadání.

Editorem knihy je Petr Jánoš. Svými záznamy cesty a odbornými popisy staveb přispěli do publikace i další zástupci liberecké fakulty jako Jan Hendrych, Jiří Janďourek, Petr Šmídek, Jiří Žid a jejich studenti Martin Málek, Barbora Jandová, Daniela Kupková a Lucia Macková. Autory doprovodných textů jsou Zdeněk Fránek, Jiří Suchomel, Petr Kratochvíl, Zdeňka Němcová Zedníčková a Jiří Klokočka.

editor: Petr Jánoš
počet stran: 154
počet výtisků: 500
vydala: Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, Studentská 2, 461 17 Liberec


tisk

Nejnovější příspěvky v této kategorii