Vize pro Plasy

22.4.2014 | redakce ex-centric

Související příspěvky
11.2.2013 |Letní školy

Letní škola architektury Plasy 2013

S publikací shrnující výsledky Letní školy architektury Vize pro Plasy 2013 se veřejnost mohla poprvé seznámit během mezinárodní konference Architektura mimo centra, která se uskutečnila 14.-15. března 2014 v Liberci.

Hlavním tématem letní školy byla architektura míst, v nichž se vedle sebe nacházejí soudobé stavby a národní kulturní památky.

Na příkladu města Plasy u Plzně řešilo problematiku 30 studentů architektonických vysokých škol z Liberce, Brna a Ostravy. Pod vedením šesti lektorů (Jan Hendrych, Karel Janča, Pavel Nasadil, Svatopluk Sládeček, Václav Štojdl a Veronika Veselá) se jim během čtrnácti dnů podařilo vytvořit architektonické návrhy, jež se mohou stát pro Plasy inspirací při hledání jejich soudobé identity.

V úvodní části knihy se ekonom a sociolog Václav Cejthamr věnuje historii města, otázku „Co si počít s Plasy?“ si klade právník a urbanista Jiří Plos. K hlavnímu tématu se z pohledu odborných garantů akce vyjadřují Petr Volf a Jakub Fišer.

Druhá, stěžejní část publikace představuje finální verze deseti studentských projektů (Klášter, Předklášteří, Cesty, Nábřeží, Nádraží, Rynek, Škola, Huť a hasičská zbrojnice, Pramen, Smuteční síň).

Prezentace hostů a odborných lektorů jsou v knize tematicky rozčleněny do pěti skupin (Staré a nové, Urbanismus, Architektura a umění, Architekti o architektuře a Rozšíření pohledu). Najdeme mezi nimi příspěvky architektů (Zdeněk Fránek, Roman Koucký, Marek Marovič, Kamil Mrva, Martina Peřinková, Norbert Schmidt, Jan Soukup, Viktor Šabík) a dalších odborníků (například emeritního starosty Litomyšle Miroslava Brýdla, výtvarníka Ivana Komárka, ekonoma Davida Kuly).

Závěr stošedesátistránkové publikace informuje o projektu Architektura mimo centra a jeho partnerech.

Obsah doprovází řada fotografií z průběhu akce, včetně záběrů ze slavnostní vernisáže v konventu cisterciáckého kláštera v Plasích, na níž byly výsledky dvoutýdenní práce studentů prezentovány vedení města i občanům. Starosta Zdeněk Hanzlíček uvedl, že minimálně tři náměty by mohly být v dohledné době realizovány.

Vize pro Plasy

Koncepce: Miroslava Volfová
Počet stran: 160
Počet výtisků: 300
Vydala: Architectura, 2014


tisk

Nejnovější příspěvky v této kategorii