Letní škola architektury Rožnov 2012

Termín: 2. - 15.9.2012
Hlavním tématem Letní školy Rožnov 2012 bude architektura v horských chráněných krajinných oblastech - na příkladu Beskyd.

V rámci Letní školy Rožnov 2012 budou studenti zpracovávat úkoly na zadaná témata, budou se účastnit exkurzí a odborných přednášek, vystoupí zde přední čeští architekti a další odborníci na danou oblast.

Odbornými garanty programu Letní školy Rožnov 2012 jsou architekt Kamil Mrva (www.mrva.net) a novinář zabývající se architekturou Petr Volf.

Letní škola Rožnov 2012 je určena pro studenty prezenčního studia mimopražských VŠ se zaměřením na oblast architektury nebo příbuzných oborů. Podmínkou je aktivní účast po celou dobu realizace Letní školy Rožnov 2012.

Účast na Letní škole Rožnov 2012 je pro studenty a přednášející zdarma (ubytování, strava, program).

Pořadatelem Letní školy architektury Rožnov 2012 je Architectura o.s. (www.gjf.cz)  ve spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci a architektonickou kanceláří Kamil Mrva Architects, s.r.o.tisk

Další letní školy